Narzędzie pomocne historykom zajmującym się demografią historyczną - pozwala na archiwizację ksiąg metrykalnych, tworzy życiorysy osób na podstawie wpisów w tych księgach oraz generuje różnego rodzaju statystyki i analizy geneanologiczno-demograficzne.